Giant Robo ไจแอนท์โรโบ
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Giant Robo ไจแอนท์โรโบ

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : .OVA ชั้นดีที่เคยได้รับความนิยมเมื่อปี 1992 โดยเนื้อเรื่องนั้นได้หยิบเอาหนังคน แสดงชื่อเดียวกันมาสร้างใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลเนื้อหาและรายละเอียดหลายๆส่วน เนื้อเรื่องก็ต่างกันไปมาก แต่ที่ทำให้เรื่องนี้มีเอกลักษณ์แปลกๆ ก็ตรงมีตัวละครหลากเชื้อชาติ และ จะเน้นไปที่ตัวละครชาวจีนมากกว่าชาติอื่น และถ้าสังเกตุดีๆ เสื้อผ้าที่ตัวละคร ฝ่ายพระเอกใส่จะออกไปในแนวๆที่ปนๆกันระหว่าง สามก๊กสไตล์ญี่ปุ่น กับ ไซอิ๋วสไตล์ญี่ปุ่นด้วย