Scrapped Princess สแคร๊ป ปริ้นเซส เจ้าหญิงจอมซน
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Scrapped Princess สแคร๊ป ปริ้นเซส เจ้าหญิงจอมซน

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : Scrapped Princess สแคร๊ป ปริ้นเซสเจ้าหญิงจอมซน เป็นแอนิเมชั่นแนวแฟนตาซีที่ดัดแปลงมาจากไลท์โนเวลของญี่ปุ่น ประพันธ์โดย Ichiro Sakaki และวาดภาพประกอบโดย Yukinobu Asami ต่อมาได้ถูกนำมาสร้างเป็นแอนิเมชั่นซี่รี่ส์ ๒๔ ตอน ฉายทางโทรทัศน์ที่ประเทศญี่ปุ่นอัศวินผู้พิทักษ์ ชาน่อน คาซูล และนักรบเวทย์หญิงจอมคาถา ราเควล คาซูล ร่วมออกเดินทางเพื่อปกป้อง แปซิฟิก้า คาซูล น้องสาวผู้ถูกประณามว่าเป็นเจ้าหญิงกาลกิณี การเดินทางของเจ้าหญิงน้อยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว แต่พวกเขาต้องออกผจญภัยท่ามกลางการตามล่าของเหล่าทหารและผู้คนทั้งอาณาจักร?