Shinchan ชินจังจอมแก่น
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Shinchan ชินจังจอมแก่น

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : ชินจังจอมแก่น หรือ เครยอน ชินจัง เป็นผลงานการแต่งของ อ.โยชิโตะ อุซึอิ ตีพิมพ์ประจำในนิตยสาร Action ของสนพ.ฟุตาบาชะ ตั้งแต่ปี 1990 ภายหลังถูกดัดแปลงเป็นอนิเมในปี 1992