Captain Earth กัปตัน เอิร์ธ หุ่นรบพิทักษ์โลก
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Captain Earth กัปตัน เอิร์ธ หุ่นรบพิทักษ์โลก

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : นักเรียนมัธยมปลาย Daichi Manatsu ทำงานให้กับองค์กรในโลกเพื่อเป็นนักบินหุ่นยนต์ยักษ์ที่เรียกว่า Earth Engine Impacter เพื่อปกป้องโลกจากการรุกรานของมนุษย์ต่างดาวที่เรียกว่า