Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Infinite Stratos ss2 ปฏิบัติการรักจักรกลทะยานฟ้า ภาค2

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : เมื่อโลกเข้าสู่ยุคอนาคต เทคโนโลยีใหม่อย่างเครื่องกลเหิรฟ้า IS Infinite Stratos ได้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้เฉพาะผู้หญิงเท่านั้น การใช้ IS ของอิจิกะและสาวน้อยทั้ง 5 คนได้ผ่านพ้นไปอย่างดุเดือดในภาคแรก ภาคสองก็จะปะทุขึ้นอีกครั้งด้วยตัวละครใหม่และภาระกิจครั้งใหม่ !