Servamp เซอร์แวมพ์
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Servamp เซอร์แวมพ์

เรื่องย่อ

เรื่องย่อ : Servamp เซอร์แวมพ์ มาฮิรุ ได้ช่วยแมวดำไว้และเรียกมันว่า คุโระ แต่ร่างจริงกลับเป็นหนึ่งในแวมไพร์ เมื่อมาฮิรุเดือดร้อน เขาจึงได้ทำพันธสัญญาระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ที่เรียกว่า Servant Vampire หรือ Servamp